TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT MẠNG WIFI INTERNET VIETTEL®

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT WIFI INTERNET VIETTEL
TẠI VIỆT NAM

TẠI NỘI THÀNH HÀ NỘI VÀ TP.HCM

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ GIÁ/THÁNG

FAST2

150 Mbps 229.000

FAST3

250 Mbps 255.000 đ

FAST4

300 Mbps 330.000

GÓI CƯỚC KÈM THIẾT BỊ HOME WIFI

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ GIÁ/THÁNG
MESH1 150 Mbps + 01 Home WiFi 265.000 đ

MESH2

250 Mbps + 02 Home WiFi 299.000 đ
MESH3 300 Mbps + 03 Home WiFi 359.000 đ

TẠI 61 TỈNH VÀ NGOẠI THNH

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ GIÁ/THÁNG
FAST2 150 Mbps 189.000 đ
FAST3 200 Mbps 229.000 đ
FAST4 300 Mbps 290.000 đ

GÓI CƯỚC KÈM THIẾT BỊ HOME WIFI

MESH1 150 Mbps + 01 Home WiFi 229.000 đ

MESH2

250 Mbps + 02 Home WiFi 255.000 đ
MESH3 300 Mbps + 03 Home WiFi 299.000 đ

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC

 TÊN GÓI BĂNG THÔNG  GIÁ/THÁNG

F90N

90Mbps 2Mbps 440.000

F90BASIC

90Mbps – 1Mbps 660.000đ

F90PLUS

90Mbps – 3Mbps 880.000đ

F200N

200Mbps 2Mbps 1.100.000đ

F200BASIC

200Mbps 4Mbps 2.200.000

F200PLUS

200Mbps – 6Mbps 4.400.000đ

F300N

300.000Mbps 8Mbps 6.050.000

F300BASIC

 300.000Mbps – 11Mbps 7.700.000

F300PLUS

 300.000Mbps 15Mbps 9.900.000đ

F500BASIC

 500.000Mbps – 20Mbps 13.200.000đ

F500PLUS

 500.000Mbps – 25Mbps 17.600.000đ
Vui lòng để lại thông tin, chuyên viên của chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn!